ssm architekten ag | Ersatzbau Bürotrakt Metalix Bellach
Wettbewerbe

Ersatzbau Bürotrakt Metalix Bellach

Studienauftrag 2016
1. Preis


 

ssm architekten ag
Gibelinstrasse 2
CH-4503 Solothurn